O NAS

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy przede wszystkim pasjonatami szachów!

Znacząca część środowiska szachowego z Płocka oraz powiatu sierpeckiego i kutnowskiego podjęła decyzję o powołaniu nowego Klubu Szachowego. Zebranie założycielskie odbyło się w kwietniu 2018 roku, a już w maju nasze stowarzyszenie pod nazwą Klub Szachowy Hetman Płock zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W czerwcu nasz Klub -KSz Hetman Płock – został zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym. Nasza siedziba mieści się w Płocku, przy ul. Sienkiewicza 32.

Zapraszamy!

NASZE CELE:

Naszym podstawowym celem jest rozwój sportu szachowego w Płocku i Regionie Płockim!

A zgodnie z zapisami w statucie naszymi celami są;

1. Popularyzacja i rozwój sportu szachowego.
2. Podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Uczestnictwo w imprezach i zawodach szachowych na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i               międzynarodowym.
4. Integracja środowiska szachowego.

Powyższe cele będziemy realizować poprzez m.in.;

1. Prowadzenie drużyn seniorów i juniorów, biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek            Szachowy, Mazowiecki Związek Szachowy i inne organizacje branżowe.
2. Organizowanie turniejów szachowych, w tym;
– Mistrzostwa Płocka w Szachach Klasycznych,
– Mistrzostwa Płocka w Szachach Szybkich,
– Mistrzostwa Płocka w Szachach Błyskawicznych,
– Płocka Liga Szachowa.
3. Prowadzenie szkoleń umożliwiających rozwój sportowy szachistów.
4. Organizowanie seansów gry jednoczesnej (symultan).
5. Prowadzenie strony internetowej Hetman Płock.
6. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami,podmiotami gospodarczymi oraz mediami.
7. Zapewnienie opieki i pomocy zawodnikom szczególnie uzdolnionym szachowo.

PODSTAWOWE DANE:

Forma organizacyjna: Stowarzyszenie
Nazwa: Klub Szachowy Hetman Płock
KRS: 0000729051
NIP: 774-324-03-37
REGON: 380092559
Adres: ul. Sienkiewicza 32, 09-400 Płock
Tel: 505 370 759
E-mail: hetman@hetmanplock.pl
Strona: www.hetmanplock.pl
PZSzach: nr 884/MA,  Licencja: 07100063
Rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBASnr 54 1600 1462 1811 6581 4000 0001

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE:

 • Borkowski Kamil
 • Gawroński Mirosław
 • Grabarczyk Mirosław
 • Grochulski Krzysztof
 • Klein Zbigniew
 • Łaszewska Katarzyna
 • Milewski Mirosław
 • Rakowiecki Andrzej
 • Strześniewska Joanna
 • Szałkowski Józef
 • Szymański Jan

ZARZĄD:

 • Milewski Mirosław – prezes
 • Grabarczyk Mirosław – wiceprezes
 • Grochulski Krzysztof – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Rakowiecki Andrzej – przewodniczący
 • Szałkowski Józef – członek
 • Szymański Jan – członek

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

STATUT – do pobrania
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – do pobrania
LOGOTYP – do pobrania
KRS – do pobrania