SZKOLENIA II (II,I KAT.)

SZACHY – PASJA I ROZWÓJ W JEDNYM

 1. Opis projektu

  2.1. Co chcemy zrobić?

  Poprzez realizację projektu chcemy;

  Wzmacniać, głównie u dzieci, rozwój intelektualno – umysłowy podnosić poziom sportowy i umiejętności gry w szachy, promować szachy jako wyrafinowaną królewską grę z jednej strony, a z drugiej jako dobrą i ciekawą rozrywkę, czy wręcz zabawę.

  2.2. Uzasadnienie (dlaczego to jest tak ważne)

  Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy uczą również odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

  Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy, choć celem gry jest walka o zwycięstwo, uczą go pokory, gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne. Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi w życiu stosować zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka w postaci dobrej umiejętności koncentracji nad zagadnieniem, łatwości zapamiętywania szczegółów czy szybkości w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Badania ankietowe potwierdziły, że oceny szkolne dzieci grających w szachy są generalnie znacząco lepsze od innych uczniów. Szachy są więc nie tylko wyrafinowaną rozrywką intelektualną, ale także ogromną inwestycją w umysły naszych dzieci.

  Parlament Europejski doceniając powagę i znaczenie szachów w rozwoju dzieci, wydał w 2012 roku uchwałę wzywającą państwa członkowskie do wprowadzenia, do systemów oświaty programu „Szachy w szkole”. W Polsce powstał w ślad za tym projekt „Edukacja przez szachy w szkole” skierowany do szkół podstawowych. Projekt jest opracowany i wdrażany przez Polski Związek Szachowy w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w kilkuset szkołach podstawowych na zasadzie dobrowolności. Od września 2018 roku również w Płocku.

  2.3. Autorzy projektu:

  Autorem projektu jest Stowarzyszenie Klub Szachowy Hetman Płock. Klub tworzą pasjonaci szachów z terenu miasta Płocka i Regionu Płockiego.

  2.4. Grupa docelowa:

  Grupa docelowa składa się z następujących grup osób;

  2.4.2. Dzieci pozostałe, młodzież i dorośli w zakresie II etapu szkoleń na wyższe kategorie

  szachowe.

  Początek realizacji projektu to rok 2018 i co do zasady nie może mieć wyznaczonej daty zakończenia, gdyż jest klasycznym projektem systemowym mającym na celu ciągłe nauczanie gry w szachy oraz podwyższanie poziomu sportowego. Można natomiast wyszczególnić kolejne etapy szkoleń;

  2.5.2. II etap szkolenia trwający; na II kategorię do 2 lat, na I kategorię do 3 lat.

  Nabór uczestników do II etapu szkoleń odbywa się poprzez indywidualne zaproszenia oraz informację na stronie internetowej, FB itp. – dla dzieci, młodzieży i dorosłych posiadających min. III kategorię okręgową.

  Szkolenia w zakresie II etapu realizowane są zgodnie z planem na poszczególne kategorie przez 10 m-cy w roku, z częstotliwością od 2 do 4 godzin tygodniowo.

  3.3. Zaplecze techniczne:

  Szkolenia realizowane są w sali/salach szkoleniowej/szkoleniowych w/g poniższych standardów.

  3.3.1. Sala szkoleniowa: powierzchnia ok. 20 m2 ( dla max. 12 osób ), wyposażenie sali; ławki,

  krzesła, wieszak, biurko, szafa, sprzęt; zestawy szachowe, materiały dydaktyczne, tablica

  multimedialna.

  3.5. Szkolenia – II etap

  Drugi etap szkoleń obejmuje specjalistyczne szkolenia na II i I kategorię centralną, dla węższej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zdobyli III kategorię okręgową i chcą podwyższać swoje umiejętności gry w szachy.

  3.5.1.Szkolenie na II kategorię okręgową (w/g specjalnego programu W. E. Goleniszczewa)

  Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli, którzy posiadają III kategorię okręgową

  Czas szkolenia: do 2 lat – 240 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 40 godz., zadania

  szachowe – 60 godz., turnieje szachowe – 80 godz., analiza rozegranych partii – 50 godz.,

  pozostałe – 10 godz.

  Liczba uczestników: 6 – 8 osób w grupie

  Efekty: zdobycie II kategorii okręgowej

  3.5.2.Szkolenie na I kategorię okręgową (w/g specjalnego programu W. E. Goleniszczewa )

  Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli, którzy posiadają II kategorię okręgową

  Czas szkolenia: do 3 lat – 360 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 60 godz., zadania

  szachowe – 90 godz., turnieje szachowe – 120 godz., analiza rozegranych partii – 70 godz.,

  pozostałe – 20 godz.

  Liczba uczestników: 6 – 8 osób w grupie

  Efekty: zdobycie I kategorii centralnej

  3.7. Zaplecze trenersko – instruktorskie

  Szkolenia II, III etapu są prowadzone przez trenerów i jednocześnie zawodników z tytułami ( K, M, IM, GM )

  6. Monitoring projektu
  Monitoring realizacji założeń projektu będzie realizowany zakresach:

  • Kontrola prawidłowej realizacji wszystkich założeń ( programu, liczby godzin, zaplecza

   technicznego, kwalifikacji trenerów, materiałów dydaktycznych itp )

  • Kontrola mierzalnych efektów szkoleń, czyli zdobywania poszczególnych kategorii

   szachowych

  • Kontrola rozwoju osobowo – umysłowego dziecka poprzez wypełnienie dobrowolnych

   ankiet przez dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach
   Po każdym roku szkoleń , na podstawie danych z monitoringu będą sporządzane wnioski końcowe z odpowiednimi rekomendacjami. Zarząd na podstawie powyższego materiału, będzie podejmował decyzje o ewentualnych korektach w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.