BLITZ – MISTRZOSTWA PŁOCKA 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW PŁOCKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2019
1. Cele;
– Promocja miasta Płocka,
– Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
– Wyłonienie Mistrza Płocka w Szachach Błyskawicznych.
2. Organizatorzy;
– Klub Szachowy Hetman Płock,
3. Partnerzy;
– SoftHard SA,
– SUEZ PGK Sp. z o.o.,
– Społem PSS Zgoda w Płocku,
– Fundacja Orlen Dar Serca,
– Alltech SJ,
– Senator Marek Martynowski,
4. Sędzia główny; Paweł Flak – sędzia klasy FIDE.
5. Witryny internetowe;
– www.hetmanplock.pl,
– www.chessmanager.com/tournaments/5655775768739840,
– www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5953.
6. Termin rozgrywek; 30 listopada 2019 roku.
7. Miejsce rozgrywek; PSS Zgoda Płock – sala konferencyjna II piętro (Płock, ul. Sienkiewicza
32)
8. Harmonogram turnieju;
– godz. 9:00 – 9:55 rejestracja zawodników, potwierdzenie uczestnictwa, opłata wpisowego
– godz. 9:55 – 10:00 otwarcie turnieju i odprawa techniczna
– godz. 10:00 – 13:45 rundy I -XI
– godz. 14:00 rozdanie nagród i zakończenie
9. Wpisowe: 20 PLN dla każdego uczestnika (w 100% przeznaczone na nagrody)
10. Warunki uczestnictwa:
– zgłoszenie pod odnośnikiem Zgłoszenie na stronie internetowej
www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5953 lub bezpośrednio na stronie
www.chessmanager.com/tournaments/5655775768739840 lub na adres e-mail:
pflak@o2.pl z podaniem: imienia i nazwiska, kraju i miejscowości/klubu, daty urodzenia,
kategorii i rankingu FIDE,
– dokonanie opłaty wpisowego na sali gier przed rozpoczęciem turnieju
– zapisy przyjmowane będą również na sali gry przed rozpoczęciem zawodów do
wypełnienia maksymalnej liczby uczestników tj. 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń
– w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców /
opiekunów prawnych na udział w turnieju
11. System rozgrywek, tempo gry;
– system szwajcarski na dystansie 11 rund
– tempo gry 5 min. plus 2 sek. na każde posunięcie dla zawodnika na partię
12. Kryteria ustalania kolejności: w przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu
decydują kolejno;
– punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych,
– pełna punktacja Buchholza,
– liczba zwycięstw,
– progresja.
13. Nagrody:
– łączna pula na nagrody; ok. 1900 zł
– nagrody finansowe; ok. 1300 zł (klasyfikacja generalna – miejsca 1-6 oraz dla najlepszej
kobiety w turnieju). Pulę nagród finansowych tworzy 100% kwoty wpisowego powiększone
o 500 zł
– nagrody rzeczowe; (puchary za miejsca 1-3, nagrody książkowe i inne za miejsca 7-12,
nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów w 3 kategoriach; do 10 lat, do 14 lat i do 18 lat)
– nagrody nie odebrane osobiście podczas zakończenia turnieju przepadają.
14. Sprawy sędziowskie;
– turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
– obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach i FIDE dla szachów
błyskawicznych.
– z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek
telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia
muszą być bezwzględnie wyłączone (za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik
przegrywa partię) i znajdować się w oddzielnym pakunku,
– zawodnicy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do
wypełnienia i dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika.
15. Ubezpieczenie; zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
16. Postanowienia końcowe;
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika
zostaną usunięte.
– Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjnomarketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
– Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w
Regulaminie.
– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.