BLITZ – Mistrzostwa Płocka 2020

 

BLITZ – Mistrzostwa Płocka 2020

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW PŁOCKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2020

 1. Cele– promocja miasta Płocka, – popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,– wyłonienie Mistrza Płocka w Szachach Błyskawicznych,

  – promocja Sponsorów i Partnerów KSz. Hetman Płock.

 2. Organizator – Klub Szachowy Hetman Płock.
 3. Sponsor Generalny – PKN ORLEN SA.
 4. Sponsorzy i Partnerzy– SoftHard SA,– SUEZ PGK Sp. z o.o., – Społem PSS Zgoda w Płocku,

  – Fundacja Orlen Dar Serca,

  – Alltech SJ,

  – Senator Marek Martynowski.

 5. Sędzia główny – Paweł Flak – sędzia klasy FIDE.
 6. Witryny internetowe – www.hetmanplock.pl, – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2001/.
 7. Termin rozgrywek – 27 czerwca 2020 roku (sobota).
 8. Miejsce rozgrywek -PSS Zgoda Płock – sala konferencyjna II piętro (Płock, ul. Sienkiewicza 32).
 9. Harmonogram turnieju – godz. 9:00 – 9:50 potwierdzenie uczestnictwa, – godz. 9:50 – 10:00 otwarcie turnieju i odprawa techniczna, – godz. 10:00 – 13:45 rundy I-XI,

  – godz. 14:00 rozdanie nagród i zakończenie.

 10. Wpisowe – 30 PLN – podstawowe, – 20 PLN – kobiety, juniorzy do lat 18, – 15 PLN – zawodnicy KSz. Hetman Płock.
 11. Warunki uczestnictwa – zgłoszenie na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2001/ pod odnośnikiem Formularz zgłoszenia, – dokonanie do dnia 25.06.2020 r. wpłaty wpisowego na poniższy rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 54 1600 1462 1811 6581 4000 0001, – z uwagi na wymogi sanitarne liczba uczestników ograniczona do 30: decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą do 25.06.2020 r.,

  – w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w turnieju.

 12. System rozgrywek, tempo gry– system szwajcarski na dystansie 11 rund, – tempo gry 5 min. plus 2 sek. na każde posunięcie dla zawodnika na partię.
 13. Kryteria ustalania kolejności W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno: – punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych, – pełna punktacja Buchholza,

  – liczba zwycięstw, – progresja.

 14. Nagrody.Łączna pula nagród wynosi 2.800 PLN. Organizator przewiduje: a) nagrody finansowe – 2.200 PLN, w tym: – w klasyfikacji generalnej: I miejsce – 600 PLN, II miejsce – 400 PLN, III miejsce – 300 PLN, IV miejsce – 250 PLN, V miejsce – 200 PLN , VI miejsce – 150 PLN, VII miejsce – 100 PLN,

  – dla najlepszej kobiety – 100 PLN,

  – dla najlepszego zawodnika Hetman Płock – 100 PLN.

  b) nagrody rzeczowe – 600 PLN, w tym:

  – puchary za miejsca I-III,

  – nagrody książkowe i inne za miejsca VIII-XV,

  – bon (100 PLN) dla najlepszego juniora do lat 18,

  – nagroda niespodzianka losowana wśród wszystkich zawodników.

  Uwaga. Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę (za wyjątkiem nagrody losowanej wśród wszystkich zawodników).

 15. Sprawy sędziowskie – turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE, – obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. i FIDE dla szachów błyskawicznych, – z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie wyłączone (za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię) i znajdować się w oddzielnym pakunku,

  – zawodnicy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika.

 16. UbezpieczenieZawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
 17. Sprawy sanitarne a) obowiązkowe: – wyłączony udział publiczności (po 19.06.2020 r. możliwa zmiana), – dezynfekcja rąk przed wejściem na salę rozgrywek,

  – mierzenie temperatury przed wejściem na salę rozgrywek,

  – dezynfekcja sprzętu szachowego po każdej rundzie.

  b) zalecane (brak formalnego obowiązku):

  – zachowanie dystansu 2 m pomiędzy zawodnikami,

  – noszenie masek ochronnych, – noszenie rękawiczek jednorazowych (zapewnia organizator),

  – odstępstwo od podawania ręki przed i po partii szachowej.

 18. Postanowienia końcowe – organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte, – zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjno- marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, – zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, – organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w Regulaminie,

  – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.