GRAND PRIX PŁOCKA 2024 – TURNIEJ NR III

GRAND PRIX PŁOCKA 2024 – TURNIEJ  NR III

Zapraszamy na kolejny turniej cyklu Grand Prix Płocka 2024 – jeden z sześciu do rozegrania w tym roku. A nowością jest turniej finałowy, w którym zagra 20 najlepszych zawodników całego cyklu.

Sponsorem Strategicznym turnieju jest ORLEN SA

Serdecznie zapraszamy na trzeci turniej  cyklu Grand Prix Płocka 2024, który odbędzie się 8 czerwca  2024 roku o godz. 10:00 w sali gier Klubu, w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C. Poniżej  Regulamin .

REGULAMIN  GRAND  PRIX  PŁOCKA 2024

 1. ORGANIZATORZY

– KSz Hetman Płock

 1. CELE

– popularyzacja szachów

– integracja lokalnego środowiska szachowego

– promocja KSz Hetman Płock, Sponsorów klubu oraz Miasta Płocka

– wyłonienie zwycięzcy Grand Prix

 • SPONSORZY

– Sponsor Strategiczny  ORLEN SA

– Sponsor Generalny  SoftHard SA

– Sponsorzy, Partnerzy, Darczyńcy;

– Fundacja Orlen, Marek Martynowski, Krzysztof Grochulski, Wisła Energy Drink,

 1. TURNIEJE

sześć turniejów w roku

– turniej finałowy

 1. TERMINY

– turnieje odbywają się; w soboty (godz. 10:00) lub we wtorki (godz. 16:00) w siedzibie Klubu.

Dokładne daty poszczególnych turniejów ustala zarząd na min. 14 dni przed turniejem.

– turniej finałowy odbywa się w sobotę o godz. 10:00 w siedzibie Klubu.

 1. MIEJSCE

– KSz Hetman Płock (Płock, ul. Padlewskiego 18 C)

 • UPRAWNIENI ZAWODNICY

– członkowie stowarzyszenia KSz Hetman Płock

– zawodnicy KSz Hetman Płock

– zawodnicy z tzw. dziką kartą (zaproszenie zarządu)

– uczestnicy szkoleń prowadzonych przez KSz Hetman Płock ( za zgodą trenera)

 VIII.      SYSTEM GRY

– szachy szybkie

– tempo gry; 10 minut plus 5 sekund na zawodnika

– system;  szwajcarski na dystansie 9 rund ( dopuszcza się rozegranie mniejszej ilości rund)

 1. KOLEJNOŚĆ W TURNIEJU
 2. Punkty z gry
 3. Buchholz skrócony
 4. Buchholz pełny
 5. liczba zwycięstw
 6. Bezpośredni pojedynek
 7. Progres
 1. WPISOWE DO TURNIEJU

– 20 zł

 1. KOLEJNOŚĆ W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PO 6 TURNIEJACH
 2. Uczestnicy każdego turnieju zdobywają punkty w zależności od zajętego miejsca tj;

1   miejsce – 30 pkt,                                   13 miejsce – 12 pkt,

2   miejsce – 26 pkt,                                   14 miejsce – 11 pkt,

3   miejsce – 23 pkt,                                   15 miejsce – 10 pkt,

4   miejsce – 21 pkt,                                   16 miejsce –   9 pkt,

5   miejsce – 20 pkt,                                   17 miejsce –   8 pkt,

6   miejsce – 19 pkt,                                   18 miejsce –   7 pkt,

7   miejsce – 18 pkt,                                   19 miejsce –   6 pkt,

8   miejsce – 17 pkt,                                   20 miejsce –   5 pkt,

9   miejsce – 16 pkt,                                   21 miejsce –   4 pkt,

10 miejsce – 15 pkt,                                   22 miejsce –   3 pkt,

11 miejsce – 14 pkt,                                   23 miejsce –   2 pkt,

12 miejsce – 13 pkt,                                   24 miejsce i każde następne –   1 pkt,

Do klasyfikacji generalnej każdemu zawodnikowi zaliczone zostaną wyniki z 4 najlepszych

rozegranych turniejów

 1. Kolejność ustalana jest wg poniższych zasad;

2.1. Liczba punktów

2.2. Liczba zdobytych kolejno; pierwszych miejsc, drugich miejsc, trzecich miejsc…

dziesiątych miejsc w odniesieniu do 4 turniejów przyjętych do klasyfikacji generalnej

2.3.  Liczba zwycięstw w odniesieniu do 4 turniejów przyjętych do klasyfikacji generalnej

 XII.       TURNIEJ FINAŁOWY

 1. Turniej finałowy zostanie rozegrany w terminie 20-40 dni po zakończeniu 6 turnieju Grand Prix
 2. Termin turnieju finałowego zostanie wyznaczony i ogłoszony przez zarząd na min. 14 dni przed rozgrywkami
 3. Do turnieju finałowego kwalifikuje się 20 najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej po 6 turniejach.
 4. Do turnieju finałowego 10 najlepszych zawodników przystępuje z następującą liczbą punktów;
 5. a) zawodnicy z miejsc 1 i 2 w klasyfikacji generalnej – 2,5 pkt
 6. b) zawodnicy z miejsc 3 i 4 w klasyfikacji generalnej – 2    pkt
 7. c) zawodnicy z miejsc 5 i 6 w klasyfikacji generalnej – 1,5 pkt
 8. d) zawodnicy z miejsc 7 i 8 w klasyfikacji generalnej – 1    pkt
 9. e) zawodnicy z miejsc 9 i 10 w klasyfikacji generalnej – 0,5 pkt
 10. Turniej finałowy zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry 10 minut plus 5 sekund dla zawodnika
 11. Kolejność w turnieju finałowym jest wyznaczana wg poniższych zasad;
 12. a) Punkty z gry
 13. b) Buchholz skrócony
 14. c) Buchholz pełny
 15. d) Liczba zwycięstw
 16. e) Bezpośredni pojedynek
 17. f) Progres
 18. Kolejność w turnieju finałowym wyznacza klasyfikację generalną Grand Prix Płocka 2024 w

zakresie miejsc 1-20. Miejsca od 21 wzwyż wyznacza klasyfikacja generalna po 6 turniejach.

XIII.       NAGRODY

 1. Turnieje pojedyncze;

1 miejsce – 200 zł, 2 miejsce – 150 zł, 3 miejsce – 100 zł,

 1. Klasyfikacja generalna po turnieju finałowym – pulę nagród stanowi kwota 3300 zł., dzielona pomiędzy 10 najlepszych zawodników wg proporcji;

1 miejsce -600 zł, 2 miejsce -500 zł, 3 miejsce -450 zł, 4 miejsce -400 zł, 5 miejsce -350 zł,

6 miejsce -300 zł, 7 miejsce -250 zł, 8 miejsce -200 zł, 9 miejsce -150 zł, 10 miejsce -100 zł

XIV.       SPRAWY SĘDZIOWSKIE

– obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego, w tym; pierwsze nieprawidłowe

posunięcie – 2 minuty bonifikaty dla przeciwnika, drugie nieprawidłowe posunięcie –

przegrana  partia

 1. INNE

– zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie

– zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu

– zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na publikację swoich danych osobowych, w

szczególności imienia i nazwiska oraz wizerunku na podst. Ustawy o ochronie danych

osobowych z dnia 29.08.1997 roku z późn. zm.