MISTRZOSTWA PŁOCKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2022

ZAPRASZAMY NA MISTRZOSTWA PŁOCKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2022.

Mistrzostwa odbędą się w dniu 12 listopada w Płocku przy ul. Sienkiewicza 32 –  początek o 9:30.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW PŁOCKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2022
1. Cele:
a) promocja miasta Płocka,
b) popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) wyłonienie Mistrza Płocka w Szachach Błyskawicznych,
d) promocja Sponsorów i Partnerów KSz.Hetman Płock.
2. Organizator:
– Klub Szachowy Hetman Płock.
3. Sponsor Generalny:
– PKN ORLEN SA.                                                                                                                                                                                           4. Sponsor Strategiczny:                                                                                                                                                                             – SoftHard SA
5. Sponsorzy i Partnerzy:
a) Społem PSS Zgoda w Płocku,
b) Fundacja Orlen Dar Serca,
c) Krzysztof Grochulski
d) Energy Drink Wisła Płock
e) Senator Marek Martynowski.
5.Sędzia główny:
Bogdan Sumiński.
6. Witryny internetowe:
a) www.hetmanplock.pl,
b) http://www.chessarbiter.com
7. Termin rozgrywek:
– 12 listopada 2022 roku (sobota).
8. Miejsce rozgrywek:
– PSS Zgoda w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 32.
9. Harmonogram turnieju:
a) godz.   9:00 –   9:50 potwierdzenie uczestnictwa,
b) godz.   9:50 – 10:00 otwarcie turnieju i odprawa techniczna,
c) godz. 10:00 –  11:30 rundy I-VI,

 1. d) ok. godz. 11:30 po VI rundzie przerwa 30 min.
 2. e) godz. 12:00 – 13:15 rundy VII-XI
  d) godz. 13:30 rozdanie nagród i zakończenie.
  10. Wpisowe:
  a) 30 PLN – podstawowe,
  b) 20 PLN – kobiety, juniorzy do lat 18, zawodnicy KSz Hetman Płock.
  11. Warunki uczestnictwa
  a) zgłoszenie na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com pod odnośnikiem
  Formularz zgłoszenia,
 3. b) dokonanie wpłaty wpisowego przed rozpoczęciem turnieju na sali rozgrywek
  c) z uwagi na wymogi lokalowe liczba uczestników ograniczona do 40 – decyduje kolejność zgłoszeń
  d) w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w turnieju,
  e) w przypadku braku numeru ID CR na liście startowej zawodnik zobowiązany jest do dostarczenia podczas rejestracji podpisanego formularza rejestracji zawodnika,
  System rozgrywek, tempo gry:
  – System szwajcarski na dystansie 11 rund z tempem gry 5 min. plus 2 sek. po każdym posunięciu dla zawodnika na partię.
  13. Kryteria ustalania kolejności:
  W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
  a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najgorszego wyniku (Buchholz Cut -1),
  b) pełna punktacja Buchholza,
  c) liczba zwycięstw,
  d) progresja.
  14. Nagrody:
  Organizator przewiduje:
  a) nagrody finansowe – 1.750 PLN, w tym:
  · w klasyfikacji generalnej: I miejsce – 400 PLN, II miejsce –350 PLN, III miejsce – 300 PLN, IV miejsce –250 PLN, V miejsce – 200 PLN, VI miejsce – 150 PLN, VII miejsce –100 PLN,
  b) nagrody rzeczowe, w tym:
  · puchary za miejsca I-III,
  · nagrody książkowe i inne za miejsca VIII-XV,
  · nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 18,
  Uwaga! Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę.
  15. Sprawy sędziowskie:
  a) turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
  b) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. i FIDE dla szachów błyskawicznych,
  c) z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie wyłączone (za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię) i znajdować się w oddzielnym pakunku.
  16. Ubezpieczenie:
  – Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
  17. Sprawy sanitarne:
  a) zalecane:
  · wyłączony udział publiczności,
  · dezynfekcja rąk przed wejściem na salę rozgrywek,
  · noszenie masek ochronnych po odejściu od szachownicy.
  · zachowanie dystansu 2 m pomiędzy zawodnikami,
  · odstępstwo od podawania ręki przed i po partii szachowej.
  18. Postanowienia końcowe:
  a) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte,
  b) zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
  c) zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
  d) organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w Regulaminie,
  e) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator