„Nowy Klub Szachowy w Płocku”

„Nowy Klub Szachowy w Płocku”

Znacząca część środowiska szachowego z Płocka oraz powiatu sierpeckiego i kutnowskiego podjęła decyzję o powołaniu nowego Klubu Szachowego. Zebranie założycielskie odbyło się w kwietniu 2018 roku, a już w maju nasze stowarzyszenie pod nazwą Klub Szachowy Hetman Płock zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W czerwcu nasz Klub – KSz Hetman Płock – został zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym. Siedziba Klubu mieści się w Płocku, przy ul. Sienkiewicza 32. Naszym podstawowym celem jest rozwój sportu szachowego w Płocku i Regionie Płockim! A zgodnie z zapisami w statucie naszymi celami są;
Popularyzacja i rozwój sportu szachowego.
Podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczestnictwo w imprezach i zawodach szachowych na poziomie lokalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
Integracja środowiska szachowego.
Zorganizowaliśmy dwie Drużyny seniorów KSz Hetman Płock, które będą uczestniczyć w wielu turniejach rangi mistrzowskiej. I Drużyna już 1 września rozpocznie walkę w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych na poziomie II Ligi, natomiast II Drużyna od listopada 2018 roku do marca 2019 roku będzie uczestniczyć w Drużynowych Mistrzostwach Polski na poziomie III Ligi. O wszystkich naszych działaniach będziemy na bieżąco informować poprzez stronę internetową, FB i media lokalne.
Klub zorganizowali pasjonaci szachów, ale bez wsparcia Sponsorów i Partnerów poważna działalność i rozwój byłyby niemożliwe. Sponsorem Głównym jest płocka firma SoftHard SA, która od kilku lat wspiera płockie szachy. Sponsorem użyczającym lokale na biuro i sale szkoleniowe jest PSS SPOŁEM Zgoda w Płocku, natomiast turnieje i szkolenia jako Partner wspiera SUEZ PGK Sp. z o.o. Diękujemy!

Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.