Turniej o puchar „TUMSKIEJ WIEŻY”

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY –

Turniej o puchar „TUMSKIEJ WIEŻY” 2020

 1. Cele– promocja miasta Płocka, – popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

  – wyłonienie zdobywcy pucharu „TUMSKIEJ WIEŻY”,

  – promocja Sponsorów i Partnerów KSz. Hetman Płock.

 2. Organizator – Klub Szachowy Hetman Płock.
 3. Sponsor Generalny – PKN ORLEN SA.
 4. Sponsorzy i Partnerzy– SoftHard SA,– SUEZ PGK Sp. z o.o.,

  – Społem PSS Zgoda w Płocku,

  – Fundacja Orlen Dar Serca

  – Wisła Energy Drink,

  – Senator Marek Martynowski.

  – Krzysztof Grochulski

 5. Sędzia główny – Paweł Flak – sędzia klasy FIDE.
 6. Witryny internetowe – www.hetmanplock.pl, – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2001/.
 7. Termin rozgrywek – 4-5 lipiec 2020 roku (sobota-niedziela).
 8. Miejsce rozgrywek – Spółdzielczy Dom Kultury (Płock, ul. Krzywoustego 3 ).
 9. Harmonogram turnieju a) 04.07.2020 rok– godz. 9:00 – 9:50 potwierdzenie uczestnictwa,

  – godz. 9:50 – 10:00 otwarcie turnieju i odprawa techniczna,

  – godz. 10:00 – 11:00 runda I,

  – godz. 11:15 – 12:15 runda II,

  – godz. 12:30 – 13:30 runda III,

  – godz. 13:30 – 14:15 przerwa

  – godz. 14:15 – 15:15 runda IV,

  – godz. 15:30 – 16:30 runda V

  b) 05.07.2020 rok

  – godz. 10:00 – 11:00 runda VI,

  – godz. 11:15 – 12:15 runda VII,

  – godz. 12:15 – 13:00 przerwa

  – godz. 13:00 – 14:00 runda VIII,

  – godz. 14:15 – 15:15 runda IX

  – godz. 15:30 rozdanie nagród i zakończenie.

 10. Wpisowe – 40 PLN – podstawowe, – 30 PLN – kobiety, juniorzy do lat 18,

  – 20 PLN – zawodnicy KSz. Hetman Płock.

 11. Warunki uczestnictwa – zgłoszenie na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2001/ pod odnośnikiem Formularz zgłoszenia, – dokonanie do dnia 03.07.2020 r. wpłaty wpisowego na poniższy rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 54 1600 1462 1811 6581 4000 0001,

  – z uwagi na wymogi sanitarne liczba uczestników ograniczona do 60: decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą do 03.07.2020 r.,

  – w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w turnieju.

 12. System rozgrywek, tempo gry– system szwajcarski na dystansie 9 rund, – tempo gry 30 min. dla zawodnika na partię.
 13. Kryteria ustalania kolejności W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno: – punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych,

  – pełna punktacja Buchholza,

  – liczba zwycięstw, – progresja.

 14. Nagrody.Łączna pula nagród wynosi 7.500 PLN. Organizator przewiduje: a) nagrody finansowe – 6500 PLN, w tym:

  – w klasyfikacji generalnej: I miejsce – 1300 PLN, II miejsce – 1000 PLN, III miejsce – 800 PLN, IV miejsce – 700 PLN, V miejsce – 600 PLN , VI miejsce – 500 PLN, VII miejsce – 400 PLN, VIII miejsce – 300 PLN, IX miejsce – 200 PLN, X miejsce – 100 PLN

  – dla najlepszej kobiety – 200 PLN,

  – dla najlepszego zawodnika do 1600 – 100 PLN,

  – dla najlepszego zawodnika do 1800 – 100 PLN,

  – dla najlepszego seniora (pow. 60 lat) – 100 PLN,

  – dla najlepszego zawodnika Hetman Płock – 100 PLN.

  b) nagrody rzeczowe – 1000 PLN, w tym:

  – puchar za I miejsce,

  – nagrody książkowe i inne za miejsca XI-XX,

  – dla najlepszego juniora do lat 18; bon o wartości 150 PLN,

  – dla najlepszego juniora do lat 14; bon o wartości 100 PLN,

  – dla najlepszego juniora do lat 10; bon o wartości 100 PLN

  – nagroda niespodzianka losowana wśród wszystkich zawodników.

  Uwaga. Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę (za wyjątkiem nagrody losowanej wśród wszystkich zawodników).

 15. Sprawy sędziowskie – turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE, – obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. i FIDE dla szachów błyskawicznych,

  – z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie wyłączone (za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię) i znajdować się w oddzielnym pakunku,

  – zawodnicy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika.

 16. UbezpieczenieZawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
 17. Sprawy sanitarne a) obowiązkowe: – wyłączony udział publiczności,

  – dezynfekcja rąk przed wejściem na salę rozgrywek,

  – mierzenie temperatury przed wejściem na salę rozgrywek,

  – dezynfekcja sprzętu szachowego po każdej rundzie.

  b) zalecane (brak formalnego obowiązku):

  – zachowanie dystansu 2 m pomiędzy zawodnikami,

  – noszenie masek ochronnych, – noszenie rękawiczek jednorazowych (zapewnia organizator),

  – odstępstwo od podawania ręki przed i po partii szachowej.

 18. Postanowienia końcowe – organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte, – zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjno- marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, – zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,

  – organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w Regulaminie,

  – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.