Mistrzostwa Płocka w Szachach Klasycznych 2019

REGULAMIN

MISTRZOSTW PŁOCKA W SZACHACH KLASYCZNYCH 2019

1. Cele

– Promocja miasta Płocka,

– Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– Wyłonienie Mistrza Płocka w Szachach Klasycznych.

2. Organizatorzy

– Klub Szachowy Hetman Płock,

– Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa (Spółdzielczy Dom Kultury).

3. Sponsorzy

– Urząd Miasta Płocka,

– SoftHard SA,

– SUEZ PGK Sp. z o.o.,

– Społem PSS Zgoda w Płocku.

4. Sędzia główny

Paweł Flak – sędzia klasy państwowej

5. Witryny internetowe

www.hetmanplock.pl,

www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2069.

6. Termin rozgrywek

01 – 05. 05. 2019 rok.

7. Miejsce rozgrywek

Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku, ul. Krzywoustego 3.

8. Szczegółowy terminarz

1.05.2019 r. godz. 8:30 – 9:15 Rejestracja zawodników i potwierdzenie uczestnictwa

                     godz……….. 9:15 otwarcie turnieju i odprawa techniczna

                     godz……….. 9:30 I runda

                     godz……….15:00 II runda

– 2.05.2019 r. godz……….. 9:30 III runda

                     godz……….15:00 IV runda

– 3.05.2019 r. godz……….15:00 V runda

– 4.05.2019 r. godz……….. 9:30 VI runda

                     godz……….15:00 VII runda

– 5.05.2019 r. godz………. 9:30 VIII runda

                     godz……….15:00 IX runda

               ok. godz………..18:30 (20 min. po zakończeniu ostatniej rundy) rozdanie nagród i zakończenie

9. Wpisowe

Wpisowe podstawowe: 50 PLN.

Wpisowe ulgowe (juniorzy, kobiety, seniorzy pow. 60 roku, zawodnicy KSz Hetman Płock): 30 PLN.

Powyższe kwoty obejmują opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

Zwolnieni z wpisowego są zawodnicy z tytułem: GM, WGM, IM, WIM.

10. Warunki uczestnictwa

– zgłoszenie na stronie internetowej www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2069 poprzez formularz zgłoszenia lub na adres e-mail: pflak@o2.pl z podaniem: imienia i nazwiska, kraju i miejscowości, daty urodzenia, kategorii i rankingu FIDE, klubu – w terminie do 28.04.2019,

– dokonanie opłaty wpisowego w terminie 28.04.2019 na konto Klubu Szachowego Hetman Płock: 54 1600 1462 1811 6581 4000 0001.

Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po 28.04.2019 wzrasta o 10 PLN.

Zawodnicy zgłoszeni po 28.04.2019 zostaną dopuszczeni do Turnieju pod warunkiem opłaty wpisowego do odprawy technicznej, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.

11. Weryfikacja uczestnictwa

Lista osób zgłoszonych do Turnieju będzie systematycznie uaktualniana i publikowana na stronie internetowej www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2069.

12. Informacje o hotelach

https://www.trivago.pl/?themeId=1&iPathId=86482&sem_keyword=hotele%20płock&sem_creativeid=338947965007&sem_matchtype=e&sem_network=s&sem_device=c

13. System rozgrywek, tempo gry

System szwajcarski na dystansie 9 rund z tempem gry 90 min z dodawaniem 30 sekund za ruch.

14. Kryteria ustalania kolejności

W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:

– punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych,

– pełna punktacja Buchholza,

– liczba zwycięstw,

– progresja.

15. Nagrody

a) Pieniężne [PLN]

I miejsce – 1.500 + puchar

II miejsce – 1.000 + puchar

III miejsce – 700 + puchar

IV miejsce – 500

V miejsce – 450

VI miejsce – 400

VII miejsce – 350

VIII miejsce – 300

IX miejsce – 250

X miejsce – 200

b) Pozostałe kategorie [PLN];

 • Najlepszy Płocczanin: 250

 • Najlepsza kobieta: 100

 • Najlepszy senior (pow. 60 roku): 100

 • Najlepszy zawodnik do 1600: 100

 • Najlepszy zawodnik do 1800: 100

c) Nagrody rzeczowe;

 • za I, II i III miejsce wśród:

  – juniorów do 10 lat,

  – juniorów do 14 lat;

  – juniorów do 18 lat;

 • nagrody książkowe dla pozostałych zawodników

 • dyplomy dla każdego zawodnika

Nagrody nie odebrane osobiście podczas zakończenia turnieju przepadają.

16. Sprawy sędziowskie

– turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,

– obowiązują aktualne przepisy FIDE,

– zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut, przegrywa partię,

– z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie wyłączone (za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię) i znajdować się w oddzielnym pakunku,

– zawodnicy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika.

Mistrzostwa Płocka w Szachach Klasycznych to turniej dbający o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

– w porozumieniu z Organizatorem zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

17. Ubezpieczenie

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

18. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte.

Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.