TUMSKA WIEŻA 2021

TUMSKA WIEŻA 2021

Sponsorem Generalnym KSz Hetman Płock jest PKN ORLEN S.A.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TURNIEJU O PUCHAR „TUMSKIEJ WIEŻY” 2021

1.Cele:

a) promocja miasta Płocka,

b) popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

c) wyłonienie zdobywcy pucharu „TUMSKIEJ WIEŻY”,

d) promocja Sponsorów i Partnerów KSz.Hetman Płock.

2.Organizator:

– Klub Szachowy Hetman Płock.

 1. Sponsor Generalny:

– PKN ORLEN S.A.

 1. Sponsorzy i Partnerzy:

a) SoftHard SA,

b) SUEZ PGK Sp. z o.o.,

c) Społem PSS Zgoda w Płocku,

d) Fundacja Orlen Dar Serca,

e) Senator Marek Martynowski

f) Energy Drink Wisła Płock

5.Sędzia główny:

– Paweł Flak – sędzia klasy FIDE.

 1. Witryny internetowe:

a) hetmanplock.

b) chessarbiter.com/turnieje/ .

7.Termin rozgrywek:

26-27 czerwiec 2021 r. (sobota-niedziela).

 1. Miejsce rozgrywek:

PSS Zgoda w Płocku przy ul. Sienkiewicza 32 (sala konferencyjna II piętro)

 1. Harmonogram turnieju:                                                                                                                                                           a) 26.06.2021 r. (sobota)
 • godz.12:30 – 12:55 potwierdzenie uczestnictwa,
 • godz.12:55 – 13:00 otwarcie turnieju i odprawa techniczna,
 • godz.13:00 – 14:00 runda I,
 • godz.14:15 – 15:15 runda II,
 • godz.15:30 – 16:30 runda III,
 • godz. 16:45 – 17:45 runda IV,                                                                                                                                  27.06.2021 r. (niedziela)
 • godz. 10:00 – 11:00 runda V,
 • godz. 11:15 – 12:15 runda VI,
 • godz. 12:30 – 13:30 runda VII,

Godz. 13:30 – 14:45 przerwa

 • godz. 14:45 – 15:45 runda VIII,
 • godz. 16:00 – 17:00 runda IX

Ok. godz. 17:15 rozdanie nagród i zakończenie.

 1. Wpisowe:

a) 40 PLN – podstawowe,

b) 30 PLN – kobiety, juniorzy do lat 18,

c) 20 PLN – zawodnicy KSz. Hetman Płock.

11.Warunki uczestnictwa

a) zgłoszenie na stronie internetowej chessarbiter.com/turnieje pod odnośnikiem Formularz zgłoszenia,

b) dokonanie do dnia 24.06.2021 r. wpłaty wpisowego na poniższy rachunek bankowy:BGŻ BNP PARIBAS 54160014621811658140000001,

c) z uwagi na wymogi sanitarne liczba uczestników ograniczona do 40 osób: decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą do dnia 24.06.2021 r.,

d) w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w turnieju.

e) zgłoszenie w dniu turnieju – opłata powiększona o 10 zł

12.System rozgrywek, tempo gry:

System szwajcarski na dystansie 9 rund z tempem gry 30 min. dla zawodnika na partię.

 1. Kryteria ustalania kolejności:

W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:

 1. punktacja Buchholza z odrzuceniem najgorszego wyniku (Buchholz Cut -1),
 2. pełna punktacja Buchholza,
 3. liczba zwycięstw,

14.Nagrody:

Łączna pula nagród wynosi 7.000 PLN. Organizator przewiduje:

 1. nagrody finansowe – 6.000 PLN, w tym:
 • w klasyfikacji generalnej:

I miejsce – 1.000 PLN, II miejsce – 900 PLN, III miejsce – 800 PLN, IV miejsce – 700 PLN, V miejsce – 600 PLN , VI miejsce – 500 PLN, VII miejsce – 400 PLN, VIII miejsce – 300 PLN, IX miejsce – 200 PLN, X miejsce – 100 PLN,

 • dla najlepszej kobiety – 100 PLN,
 • dla najlepszego zawodnika do 1400 – 100 PLN,
 • dla najlepszego zawodnika do 1600 – 100 PLN,
 • dla najlepszego zawodnika do 1800 – 100 PLN,
 1. nagrody rzeczowe –1.000PLN, w tym:
 • puchary za miejsca I,II,III
 • nagrody książkowe i inne za miejsca XI-XV,
 • dla najlepszego juniora do lat 18 – bon o wartości 100 PLN,

Uwaga! Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę.

 1. Sprawy sędziowskie:
 2. turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
 3. obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz przepisy gry FIDE, w szczególności:

* art. 7.5.5. – po wykonaniu i zakończeniu pierwszego nieprawidłowego posunięcia (klasyczna nieprawidłowość, postawienie piona na polu promocji, naciśnięcie zegara bez wykonania posunięcia, wykonanie posunięcia oburącz) sędzia przyznaje przeciwnikowi bonifikatę w postaci 2 minut, po wykonaniu i zakończeniu drugiego nieprawidłowego posunięcia przez tego zawodnika sędzia orzeka porażkę,

 • art. A.2 -zawodnik ma prawo do otrzymania uprawniającego do składania reklamacji blankietu do zapisu partii,
 • art. A.4 -m.in. utrata prawa złożenia reklamacji dot. nieprawidłowego ustawienia zegara, bierek czy ułożenia szachownicy po zakończeniu przez zawodników po 10 posunięć,
 • wytyczne III.4 – prawo domagania się przez zawodnika na posunięciu, mającego mniej niż 2