Mistrzostwa Płocka w Szachach Błyskawicznych 2021

Mistrzostwa Płocka w Szachach Błyskawicznych 2021

Sponsorem Generalnym KSz Hetman Płock jest PKN ORLEN S.A.

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

1.Cele:

 1. promocja miasta Płocka,
 2.  popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3.  wyłonienie Mistrza Płocka w Szachach Błyskawicznych,
 4.  promocja Sponsorów i Partnerów KSz.Hetman Płock.                                                                          2.Organizator:

– Klub Szachowy Hetman Płock.

 1. Sponsor Generalny:

– PKN ORLEN SA.

4.Sponsorzy i Partnerzy:

a) SoftHard SA,

b) SUEZ PGK Sp. z o.o.,

c) Społem PSS Zgoda w Płocku,

d) Fundacja Orlen Dar Serca,

e) Energy Drink Wisła Płock

f) Senator Marek Martynowski.

5.Sędzia główny:

Paweł Flak – sędzia klasy FIDE.

 1. Witryny internetowe:

a) hetmanplock.pl,

b) chessarbiter.com/turnieje/

7.Termin rozgrywek:

– 26 czerwca 2021 roku (sobota).

 1. Miejsce rozgrywek:

– PSS Zgoda (sala konferencyjna na II piętrze) w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 32.

 1. Harmonogram turnieju:

a) godz. 9:00 – 9:25 potwierdzenie uczestnictwa,

b) godz. 9:25 – 9:30 otwarcie turnieju i odprawa techniczna,

c) godz. 9:30 – 12:00 rundy I-IX,

d) godz. 12:15 rozdanie nagród i zakończenie.

10.Wpisowe:

a) 30 PLN – podstawowe,

b) 20 PLN – kobiety, juniorzy do lat 18,

c) 15 PLN – zawodnicy KSz.Hetman Płock.

11.Warunki uczestnictwa

a) zgłoszenie na stronie internetowej chessarbiter.com/turnieje/ pod odnośnikiem Formularz zgłoszenia,

b). dokonanie do dnia 24.06.2021 r. wpłaty wpisowego na poniższy rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 54160014621811658140000001,

c) z uwagi na wymogi sanitarne liczba uczestników ograniczona do 40 – decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą do 24.06.2021 r.,

d) w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w turnieju.

e) zgłoszenie w dniu turnieju z opłatą dodatkową w wysokości 10 zł

1System rozgrywek, tempo gry:

– System szwajcarski na dystansie 9 rund z tempem gry 5 min. plus 2 sek. po każdym posunięciu dla zawodnika na partię.

 1. Kryteria ustalania kolejności:

W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:

 1. punktacja Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych,
 2. pełna punktacja Buchholza,
 3. liczba zwycięstw,

14.Nagrody:

Łączna pula nagród wynosi 3,500 PLN. Organizator przewiduje:

 1. nagrody finansowe – 2.800 PLN, w tym:
 • w klasyfikacji generalnej: I miejsce – 700 PLN, II miejsce –600 PLN, III miejsce – 500 PLN, IV miejsce – 400 PLN, V miejsce – 300 PLN, VI miejsce – 200 PLN, VII miejsce –100 PLN,
 1. nagrody rzeczowe – 700PLN, w tym:
 • puchary za miejsca I-III,
 • nagrody książkowe i inne za miejsca VIII-XII,
 • bon (100PLN) dla najlepszego juniora do lat 18,

Uwaga! Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę.

 1. Sprawy sędziowskie:
 2. turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
 3. obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.i FIDE dla szachów błyskawicznych,
 4. z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie wyłączone (za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię) i znajdować się w oddzielnym pakunku,
 5. zawodnicy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika.
 6. Ubezpieczenie:

– Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

 1. Sprawy sanitarne:
 2. a) obowiązkowe:
 • wyłączony udział publiczności,
 • dezynfekcja rąk przed wejściem na salę rozgrywek,
 • mierzenie temperatury przed wejściem na salę rozgrywek,
 • dezynfekcja sprzętu szachowego po każdej rundzie.
 • noszenie masek ochronnych po odejściu od szachownicy
 1. zalecane:
 • zachowanie dystansu 2 m pomiędzy zawodnikami,
 • noszenie rękawiczek jednorazowych (zapewnia organizator),
 • odstępstwo od podawania ręki przed i po partii szachowej.
 1. Postanowienia końcowe:
 2. organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte,
 3. zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
 4. zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
 5. organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w Regulaminie,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator