TURNIEJ JUNIORÓW W HETMANIE

TURNIEJ JUNIORÓW W HETMANIE

Sponsor  Generalny : PKN ORLEN SA

1. Cele zawodów
    Zdobywanie kategorii szachowych
    Podwyższenie poziomu gry
    Integracja środowiska szachowego
    Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży
2. Czas i miejsce zawodów
    10 grudnia 2022 r. Płock ul. Sienkiewicza 32.
3. Organizator
    Hetman Płock, tel. 502 560 491
4. Warunki uczestnictwa
    Turniej przeznaczony  jest dla wszystkich chętnych rocznik 2004 i młodsi bez względu na poziom  gry. Osoby niezarejestrowane w CR PZSzach mają obowiązek wypełnić wniosek o rejestrację, który będzie dostępny na miejscu. Wniosek ów w przypadku niepełnoletnich wypełniają rodzice.
5. System rozgrywek
    Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, tempo gry 30 minut
    na zawodnika, co umożliwia wypełnienie normy na V i IV kategorię. O zajętym miejscu decydują kolejno:
    – liczba zdobytych punktów
    – punktacja Buchholz Cut-1
    – punktacja Buchholz całkowity
    – Sonnenborn-Berger
    – liczba zwycięstw
6. Harmonogram
    Rejestracja zawodników w godz. 9.15 – 9.45. Odprawa techniczna godz 9.45.
    Pierwsza runda godz 10.00. Kolejne po zakończeniu ostatniej partii poprzedniej rundy.
7. Wpisowe i nagrody
    Turniej bez wpisowego! Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
8. Postanowienia końcowe
     Organizator zapewnia słodki poczęstunek, zimne i gorące napoje.
    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych punktów regulaminu. Uczestncy turnieju ubezpieczają się